Paiksed haavakatted – oluline osa haavainfektsioonide ravis

Apteek on tavaliselt esimene koht, kuhu eri tüüpi haavade puhul abi saamiseks pöördutakse. Sellepärast on proviisoril ja farmatseudil oluline teada, kuidas haavad paranevad ning mis tüüpi haavaravi paranemise soodustamiseks kasutada.

Apteegiteenuse kättesaadavus maapiirkonnas ja internetiapteegi kasutamine

Üldapteekide geograafiline kättesaadavus on ebaühtlane ning eriti problemaatiline on see maapiirkondades. Võimalik alternatiiv on internetiapteek, mis tagab apteegiteenuse kättesaadavuse ka distantsilt.

Apteegid aitavad HPV kodutestide pakkumisega kaasa emakakaelavähi ennetusele

Emakakaelavähk on väga raske haigus, kuid seda saab ennetada. Emakakaelavähi peamine riskitegur on organismi pikalt püsima jäänud kõrge riski inimese papilloomiviiruse (HPV) nakkus, mis võib esile kutsuda vähieelseid rakumuutusi emakakaelal, millest aja jooksul võib omakorda välja kujuneda vähk. Emakakaelavähki saab ennetada HPV vastu vaktsineerides ja osaledes emakakaelavähi sõeluuringul.

Apteeker vaktsineerib – miks mitte?

Sellel aastal on hakatud põhjalikumalt arutama selle üle, kas teatud ennetusteenuseid võiks pakkuda apteegis. Kuigi teenuseid, mida saaks apteegis pakkuda, on mitmeid, on praegu arutluse all neli teenust: ravimite kasutamise hindamine, sõltuvushäirete nõustamine, sõeluuringute kiirtestide jagamine ning vaktsineerimine.

HIV-infektsioonist, testimisest ja preventsioonist

Eesti on Euroopas HIV-levimuse poolest jätkuvalt esireas. HIV-infektsiooni varane avastamine ja võimalikult varane ARV-ravi alustamine on oluline nii infektsiooni leviku tõkestamisel kui ka HIV-positiivsete elukvaliteedi tagamisel.

Ülevaade tööjõu-uuringust Eesti haiglaapteekides

Eesti Haiglaapteekrite Selts on haiglaapteekreid ja teisi praktilisest haiglafarmaatsiast huvitatuid isikuid koondav erialaorganisatsioon. Septembris 2023.a. viis selts läbi kõiki haiglaapteekreid hõlmava demograafilise uuringu, mille eesmärk oli välja selgitada haiglaapteekide tööjõuressurss ja hinnata võimalikke tööjõuga seotud trende lähiaastate perspektiivis. Uuringusse olid kaasatud kõikide haiglavõrgu arengukava haiglate apteegid ning ravimiseaduse mõistes haiglaapteekidega võrdsustatud apteegid.

Vananemine – kas meie võimuses on seda aeglustada või peatada?

Vananemine on inimese elutsükli oluline osa ja mitte kellelgi ei õnnestu seda vältida. Unistus igavesest elust ja noorusest on inimesi läbi aegade köitnud ja nii on igal ajastul olnud omad elueliksiiri otsijad. Hoolimata võimest kasvada, areneda ja paraneda on inimese organism nagu iga teine masinavärk, mis töötades kulub. See on küll paratamatus, kuid vaatamata kulumisele on siiski iga inimese võimuses elustiilivalikutega oma organismi vananemist pisut edasi lükata või aeglustada.

Kilpnäärmehaigustega patsient apteegis

Kilpnäärmehaigusi on mitmeid ja nende sümptomite tundmine on tähtis, et patsiendid saaks õigeaegselt diagnoosi ja ravi. Suur osa kilpnäärmehaigustest on eluaegsed ja nii nagu paljude teiste krooniliste haiguste puhul on apteekritel tähtis roll patsientide toetamisel, et jätkuks ravi järjepidevus ja rutiinsetes kontrollides käimine.

Et saaks magada – unetusest ja psühholoogilistest sekkumistest selle ületamiseks

Arusaam, et kosutav ööuni on hea tervise lahutamatu osa, on paljude inimeste teadmistesse kinnistunud tõsiasi. Sellest hoolimata näitavad uuringud, et inimesed magavad üha vähem.

Apteekides müüdavate ravimtaimede teesegude teaduspõhisus: analüüs ja ettepanekud valitud teesegude näitel

Seni puudus ülevaade Eestis müüdavatest ravimtaimede teesegudest ja üksikdroogidest ning nendega seotud võimalikust kasust ja kahjust inimeste tervisele. Uurimistöö eesmärk oli koguda andmeid Eestis turustatavate teesegude ja droogide kohta, samuti analüüsida nende koostisest ja kasutamise soovitustest tulenevat võimalikku efektiivsust ja ohtlikkust.