Paiksed haavakatted – oluline osa haavainfektsioonide ravis

Apteek on tavaliselt esimene koht, kuhu eri tüüpi haavade puhul abi saamiseks pöördutakse. Sellepärast on proviisoril ja farmatseudil oluline teada, kuidas haavad paranevad ning mis tüüpi haavaravi paranemise soodustamiseks kasutada.

Hea, kui on olemas andmed, mille alusel otsustada

Andmed üksi võivad meid sageli eksiteele viia ja seepärast selgitavad meie spetsialistid alati päringutele vastates, mida me nende andmete pealt näeme ning milliseid järeldusi saame teha, milliseid mitte. Üsna sagedased on juhud, kus andmetest loodetakse leida kinnitust oma veendumustele, aga numbrite taha vaadates seda sealt siiski ei paista.

Bensodiasepiinide ja bensodiasepiinisarnaste ravimite väljakirjutamise piirangud on muutunud

1. detsembril 2023 jõustusid muudatused bensodiasepiinide ja bensodiasepiinisarnaste ravimite (anatoomilis-terapeutilis-keemilise klassifikatsiooni (ATC) rühmad N03AE, N05BA, N05CD, N05CF) väljakirjutamises.

Tervisesüsteemi toimimine vajabjärjepidevat hindamist

Tervisesüsteemi arendamiseks on vaja teada, milline on süsteemi tervis, kuidas süsteem toimib, millised valdkonnad toimivad hästi, millistes süsteemi osades on kitsaskohti ja vajavad edasiarendamist ning seejuures toetudes tõenduspõhisele teabele.

Melatoniin ja uni

Uni on fundamentaalselt vajalik nii inimese vaimse kui ka füüsilise tervise jaoks. Ebapiisava unega suureneb risk ülekaalulisuse,diabeedi, südamehaiguste ja depressiooni tekkeks. Melatoniinil on oluline roll ööpäevase rütmi ehk 24-tunnise sisemise kella ajastamises ja inimese une-ärkveloleku tsükli reguleerimises.

20 aastat apteegistatistikat Eestis

2023. aasta detsembris ilmus Ravimiametil raamat, mis annab ülevaate viimaste aastakümnete apteegistatistika trendidest Eestis. „Ravimiamet on kogunud ja analüüsinud andmeid ravimitarbimise suundumuste kohta Eestis kolmkümmend aastat. Nii pikka aegrida on ette näidata üksikutel riikidel,“ nii juhatab raamatu „20 aastat apteegistatistikat Eestis“ sisse Ravimiameti peadirektor Katrin Kiisk.

Kõrvavalul on mitmeid põhjuseid

Viirused on meie ümber alati eksisteerinud, kuid põhjalikumalt hakati neid uurima alles 19. sajandi lõpul. Tänaseks on loodud palju vaktsiine, mis tagavad meile kaitse mitmete haiguste vastu, mida just viirused ja bakterid põhjustavad.

Läbi rääkimata ootused ja ebaselgus koostöösuhetes kui konfliktide allikas

Kui töötaja, organisatsiooni ja kolleegide ootused ei ole kooskõlas, siis on sellesse konflikt sisse kirjutatud. Sõnastamata ja läbi rääkimata ootused on tihti arusaamatuste ja konfliktide allikaks. Mida rohkem aega panustada ennetusse, seda vähem peab aega kulutama arusaamatuste ja suhete klaarimisse.

Apteegiteenuse kättesaadavus maapiirkonnas ja internetiapteegi kasutamine

Üldapteekide geograafiline kättesaadavus on ebaühtlane ning eriti problemaatiline on see maapiirkondades. Võimalik alternatiiv on internetiapteek, mis tagab apteegiteenuse kättesaadavuse ka distantsilt.

Apteegid aitavad HPV kodutestide pakkumisega kaasa emakakaelavähi ennetusele

Emakakaelavähk on väga raske haigus, kuid seda saab ennetada. Emakakaelavähi peamine riskitegur on organismi pikalt püsima jäänud kõrge riski inimese papilloomiviiruse (HPV) nakkus, mis võib esile kutsuda vähieelseid rakumuutusi emakakaelal, millest aja jooksul võib omakorda välja kujuneda vähk. Emakakaelavähki saab ennetada HPV vastu vaktsineerides ja osaledes emakakaelavähi sõeluuringul.