Apteek TÄNA juhtkiri september 2022

Sel kuumal suvel ehmatas meid uudis, et Tartu Ülikooli proviisorõppesse võeti vastu kolm noort inimest. Üheks objektiivseks põhjuseks on asjaolu, et ülikool muutis arstiteaduskonna sisseastumise korraldust ja enam ei piisanud heast matemaatika ja eesti keele riigieksami tulemusest, vaid õppima asumine nõudis lisapingutust.

Eesti apteekrite valmisoleku hindamine vaktsineerimisteenuse osutamiseks 

Vaktsineerimine on üks võimsamaid ja kulutõhusamaid rahvatervise meetmeid, mis on peamine vahend nakkushaiguste esmaseks ennetamiseks. 2018. a lõpus kutsus Euroopa Komisjon liikmesriike üles koostööle, et parendada vaktsineeritusega kaetust, tõenduspõhise info liikumist ning vaktsineerimise kättesaadavust, kaasates teisi tervishoiutöötajaid, sh apteekreid.

Väiksemad nahavigastused ja nende käsitlus

Nahk on inimese suurim organ ning põhiline kaitse väliskeskkonna eest. Nahk võib enda kaitsefunktsiooni täites saada traumeeritud. Tekkinud terviklikkuse häire võib soodustada infektsiooni ja põletiku teket. Seetõttu on oluline tagada võimalikult hea keskkond haava kiireks paranemiseks, et taastuks kvaliteetne nahabarjäär.

Inhalaatorikoolitusel on võtmeroll astma ja KOK-i ravis

Tänapäeval enim kasutusel olev salbutamool leiutati 1966. aastal Inglismaal ja seda hakati turustama 1969. Sellele järgnes tormiline inhalaatorravi areng kogu maailmas.

Bakteriaalne vaginoos ja kandidoos

Muutused tupevooluse hulgas või iseloomus, ebamugavus, valu või sügelus genitaalidel on väga sage arsti poole pöördumise põhjus. Sageli piisab diagnoosiks anamneesist ja sümptomite kirjeldusest. Kui emb-kumb probleem on korra esinenud, tunneb naine enamasti sümptomid ära.

Puugid on liikvel. Kas puukentsefaliidi vastu on vaktsiin tehtud?

Alates 21. märtsist saab taas apteekides vaktsineerida puukentsefaliidi vastu. Vaktsineerimine on mõistlik, sest tegemist on haigusega, mille vastu ravi puudub, küll aga saab seda vaktsineerimisega ennetada.

Imiku nahk

Nahk on inimese suurim organ. Peale kuute kuud ema kõhus saavutab loote nahk (epidermis) barjääri staatuse loote ja väliskeskkonna vahel. Kui rasedus on kestnud vähemalt 32 nädalat, siis on lootel mitmed nahakihid juba samaväärsed täiskasvanu nahaga.

Proviisoriõppe praktika haiglaapteegis

Haiglaapteegi praktika on Tartu Ülikooli proviisoriõppe V kursuse üliõpilastele vabatahtlik ning seda on võimalik sooritada haiglaapteekri tööst sisuliselt huvitatud tudengitel. Praktikakoha taotlemiseks tuleb esitada ülikoolile motivatsioonikiri, mis on aluseks praktikakoha võimaldamisel ja praktikabaasile omakorda valiku tegemisel.

D-vitamiini mõju kuiva silma sündroomile

D-vitamiini puudus on laialt levinud probleem, seda on ebapiisavalt poolel maailma elanikkonnast. Tartu Ülikooli uuringu põhjal oli talvel vaid 3%-l ja suvel 12%-l eestlastest piisav D-vitamiini tase.

Ravile raskesti alluva depressiivse häire käsitlusest

Apteeker ei ravi vaimse tervise probleeme, aga ta on nendele nii lähedal ning oskuslikul äratundmisel saab julgelt jagada edasisi nõuandeid ja soovitusi. Tänapäeval räägime personaliseeritud ravist ning erialadevaheline tihe ja toimiv koostöö on üks selle alustest.