Apteek TÄNA juhtkiri aprill 2022

Usun, et apteeker on empaatiavõimega inimene, kes oma oskuste ja veendumustega saab aidata teisi, kes vajavad abi kohe ja praegu. Me ei vii läbi keerulisi kirurgilisi operatsioone, kuid anname nõu inimestele, kel on mure enda või oma lähedaste tervise pärast.

Kesknärvisüsteemi toimivate ravimite potentsiaalsete riskide hindamine eakatel patsientidel

Mitme kroonilise haiguse samaaegne esinemine on vanemate inimeste seas sage nähtus, mille tõttu lasub neil ka suurem ravimikoormus. Hulgiravimikasutamine suurendab eakatel ravimite kõrval- ja koostoimete avaldumise tõenäosust, mis omakorda suurendab kukkumiste, haiglasse sattumise ja suremuse riski.

Uus aasta, uued ettevõtmised apteekides

Apteekrite tähtsus rahvatervishoiu edendamisel, sealhulgas haiguste ennetamisel, jälgimisel ja toetamisel on viimastel aastatel tõstatunud oluliseks teemaks Eestis. COVID-19 pandeemia on selgelt näidanud, et vaid õdedest ja arstidest ei piisa, et piisaval mahul tervishoiuteenuseid pakkuda, ning apteekritel on suur potentsiaal jõuda inimesteni, kes ühel või teisel põhjusel haiglasse või arsti vastuvõtule ei pöördu.

Olulised muudatused abivahendite loetelus alates 1. jaanuarist 2022

Alates 1. jaanuarist 2022 jõustusid abivahendite määruse muudatused, millest olulisem on see, et ortoose (sh tallatugesid) ja uriini eritumist suunavaid abivahendeid (nt kateetrid ja uriinikotid) hakkas rahastama Eesti Haigekassa ja nende soetamise alus on digitaalne meditsiiniseadme kaart, mida saavad välja kirjutada pere- ja eriarstid. Meditsiiniseadme kaardi (digiretsepti) välja kirjutamisel peab arst veenduma, et inimese tervislik seisund vastab meditsiiniseadmete loetelus sätestatud tingimustele.

Tehnoloogilised seadmed diabeedi korral

Diabeediseadmete all mõeldakse riistvara, seadmeid ja tarkvara, mille abil diabeetikud saavad oma seisundit (alates elustiilist ja lõpetades veresuhkru tasemega) kontrolli all hoida.

Beebi naha hooldus

Kuna imikul on palju õhem ja tundlikum nahk kui täiskasvanul, on beebide naha eest hoolitsemine äärmiselt tähtis, samas valmistab see vanematele tihti palju muret. Nõu annab proviisor.

Probiootiliste mikroorganismide mõju inimorganismile

Milline meie organismi mikrobioomi koostis on, sõltub väga palju sellest, milline on meie toidulaud ja kas seal leidub sobivat ka meie soolebakteritele.

Ravimipakendite elektroonse infolehe areng

Pakendi infoleht (PIL) kui ravimiteabe edastamise vahend, mis on vajalik ravimi sihipäraseks, ohutuks ja efektiivseks kasutamiseks, on ajas pidevalt muutuv ametlik müügiloa dokument.

Ravimite personaalse pakendamise teenus – abivahend ravijärgimuse parandamiseks

Kehv ravijärgimus on ülemaailmne tervishoiuprobleem, mis viib esialgu kavandatust erineva ravitulemuse, patsiendi halvenenud elukvaliteedi ja suuremate tervishoiukuludeni.