Ravile raskesti alluva depressiivse häire käsitlusest

Apteeker ei ravi vaimse tervise probleeme, aga ta on nendele nii lähedal ning oskuslikul äratundmisel saab julgelt jagada edasisi nõuandeid ja soovitusi. Tänapäeval räägime personaliseeritud ravist ning erialadevaheline tihe ja toimiv koostöö on üks selle alustest.