Kutsete ja pädevuse omistamisest laborimeditsiinis

Pädevuse/kvalifikatsiooni hindamist on tervishoiu kutsealadel alati väga oluliseks peetud, juba 1980. aastatel toimusid regulaarsed kvalifikatsiooni hindamised nii arstidel, õdedel kui ka laborantidel. Ka praegu on vajadus hinnata pädevust/kvalifikatsiooni, seda nõuab nii EVS-EN ISO15189 standard kui ka Eesti seadusandlus.