Väljakutsed ja apteegiteenuse muutus „Apteegiteenuse kvaliteedijuhise“ enesehindamise põhjal

Eesti apteegiteenus on viimastel aastatel seisnud silmitsi mitmete väljakutsetega, mis on mõjutanud nii teenuse sisulist arengut kui ka kvaliteeti.