Sisekommunikatsiooni tuleb sihipäraselt arendada ka erialaseltsides, lisaks EHAS pädevuse hindamisest 2019. aastal

Sisekommunikatsioonile pööratakse aina rohkem tähelepanu ka erialaseltsides ning seda põhjusega. Kohtusime Eesti Haiglaapteekrite Seltsi juhi Marko Urbalaga, kellega vestlesime põgusalt sisekommunikatsiooni olulisusest ning sellest, milliste tegevustega nad seda valdkonda arendavad.