Ravimite sisseveost haiglaapteekidesse – diskussioon jätkub

Selle ravimivaldkonda põhjalikult reformiva idee juured ulatuvad mitmete aastate taha, kuid tõsisemalt jõudis teema avalikkuse huviorbiiti 2019. aastal. Nimelt tõdes Konkurentsiamet oma toonases avalduses, et arvestades ravimite hulgimüügi kehva konkurentsiolukorda ning haiglate potentsiaali hulgimüüjatele konkurentsi pakkuda, tuleks kaaluda haiglaapteekide sisseveoõiguse laiendamist lausa kõigile ravimitele.