Ravimipakendite elektroonse infolehe areng

Pakendi infoleht (PIL) kui ravimiteabe edastamise vahend, mis on vajalik ravimi sihipäraseks, ohutuks ja efektiivseks kasutamiseks, on ajas pidevalt muutuv ametlik müügiloa dokument.