Proviisoriõppe apteegipraktika leidis tunnustamist

Tartu Ülikooli meditsiini õppekavagrupi proviisoriõppe õppekava praktikaprotsessi 2021–25 tunnustati kvaliteedimärgiga.