Olulised muudatused abivahendite loetelus alates 1. jaanuarist 2022

Alates 1. jaanuarist 2022 jõustusid abivahendite määruse muudatused, millest olulisem on see, et ortoose (sh tallatugesid) ja uriini eritumist suunavaid abivahendeid (nt kateetrid ja uriinikotid) hakkas rahastama Eesti Haigekassa ja nende soetamise alus on digitaalne meditsiiniseadme kaart, mida saavad välja kirjutada pere- ja eriarstid. Meditsiiniseadme kaardi (digiretsepti) välja kirjutamisel peab arst veenduma, et inimese tervislik seisund vastab meditsiiniseadmete loetelus sätestatud tingimustele.