Kolmemõõtmeline printimine meditsiinis

Kolmemõõtmeline ehk 3D-printimine on viimasel aastakümnel jõudnud
lugematutesse teadus-, tööstus- ja igapäevarakendustesse. Üha laiemat
kasutusvaldkonda nähakse sellel ka meditsiinis ja farmaatsias.