Kesknärvisüsteemi toimivate ravimite potentsiaalsete riskide hindamine eakatel patsientidel

Mitme kroonilise haiguse samaaegne esinemine on vanemate inimeste seas sage nähtus, mille tõttu lasub neil ka suurem ravimikoormus. Hulgiravimikasutamine suurendab eakatel ravimite kõrval- ja koostoimete avaldumise tõenäosust, mis omakorda suurendab kukkumiste, haiglasse sattumise ja suremuse riski.