Eesti apteekrite valmisoleku hindamine vaktsineerimisteenuse osutamiseks 

Vaktsineerimine on üks võimsamaid ja kulutõhusamaid rahvatervise meetmeid, mis on peamine vahend nakkushaiguste esmaseks ennetamiseks. 2018. a lõpus kutsus Euroopa Komisjon liikmesriike üles koostööle, et parendada vaktsineeritusega kaetust, tõenduspõhise info liikumist ning vaktsineerimise kättesaadavust, kaasates teisi tervishoiutöötajaid, sh apteekreid.