Eesti Laborimeditsiin

Eesti Laborimeditsiin ilmub üks kord aastas koostöös Eesti Laborimeditsiini Ühingu ja Eesti Bioanalüütikute Ühinguga. Kajastame tegevusaruandeid, suure osa oma elust laboritööle ja selle arengule pühendanud persoone, laborite rolli haiglavõrgus, avaldame teaduskonverentsidel esitletud postreid.